Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+28°
21
Üýtgäp durýan bulutly
736
↘ D-GB6
24
+30°
21
Üýtgäp durýan bulutly
748
↘ D-GB7
90
+34°
21
Üýtgäp durýan bulutly
753
↖ GO-GD3
13
+37°
2
Açyk
735
↘ D-GB6
37
+36°
2
Açyk
735
↓ D4
22
+32°
4
Az bulutly
747
↘ D-GB4
38
+29°
21
Üýtgäp durýan bulutly
751
→ GB2
73
+28°
21
Üýtgäp durýan bulutly
728
Ýok
42
+28°
4
Az bulutly
757
↘ D-GB4
78
+27°
4
Az bulutly
755
↘ D-GB8
90
+20°
21
Üýtgäp durýan bulutly
777
↘ D-GB4
78
+23°
4
Az bulutly
755
↘ D-GB4
96
+30°
6
Az-kem bulutly
748
→ GB2
30
+37°
2
Açyk
733
↘ D-GB1
26
+33°
2
Açyk
753
↘ D-GB2
37
+34°
4
Az bulutly
736
↘ D-GB7
32
+36°
2
Açyk
731
↓ D6
30
+32°
4
Az bulutly
738
↘ D-GB7
25
+32°
4
Az bulutly
738
↓ D4
27

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top