Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+17°
21
Üýtgäp durýan bulutly
748
↓ D3
23
+21°
2
Açyk
760
↙ D-GD8
13
+23°
2
Açyk
768
↖ GO-GD5
13
+17°
21
Üýtgäp durýan bulutly
746
↗ GO-GB4
21
+19°
21
Üýtgäp durýan bulutly
747
↘ D-GB3
25
+15°
20
Üýtgäp durýan bulutly
760
↙ D-GD3
22
+24°
21
Üýtgäp durýan bulutly
763
→ GB4
16
+21°
2
Açyk
739
Ýok
39
+22°
4
Az bulutly
769
↘ D-GB2
47
+21°
2
Açyk
768
↓ D2
16
+20°
2
Açyk
773
↙ D-GD2
31
+21°
4
Az bulutly
768
↙ D-GD6
27
+17°
2
Açyk
760
↙ D-GD4
24
+15°
7
Bulutly
745
Ýok
23
+13°
7
Bulutly
765
↘ D-GB2
32
+14°
7
Bulutly
748
↘ D-GB2
25
+20°
21
Üýtgäp durýan bulutly
744
↘ D-GB4
26
+15°
21
Üýtgäp durýan bulutly
749
→ GB1
23
+18°
4
Az bulutly
749
Ýok
19

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top