Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
-2°
7
Bulutly
752
↘ D-GB7
88
-4°
21
Üýtgäp durýan bulutly
763
↙ D-GD2
93
-3°
21
Üýtgäp durýan bulutly
769
↘ D-GB6
57
-1°
7
Bulutly
747
↘ D-GB5
58
-1°
21
Üýtgäp durýan bulutly
749
↘ D-GB7
79
-11°
7
Bulutly
759
↘ D-GB10
74
-3°
7
Bulutly
764
↓ D4
80
-3°
7
Bulutly
739
→ GB2
91
-2°
7
Bulutly
770
↙ D-GD7
81
-2°
21
Üýtgäp durýan bulutly
771
↘ D-GB2
93
-7°
21
Üýtgäp durýan bulutly
773
↓ D6
79
-5°
21
Üýtgäp durýan bulutly
771
↙ D-GD2
93
-6°
4
Az bulutly
760
↘ D-GB8
85
-1°
7
Bulutly
745
↘ D-GB4
48
-1°
7
Bulutly
767
↘ D-GB6
71
-2°
7
Bulutly
748
↘ D-GB5
44
+1°
21
Üýtgäp durýan bulutly
746
↘ D-GB4
71
-2°
21
Üýtgäp durýan bulutly
751
↘ D-GB6
82
-2°
7
Bulutly
751
→ GB3
74

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top