Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+9°
1
Açyk
748
← GD4
47
+6°
3
Az bulutly
759
↖ GO-GD5
65
+9°
1
Açyk
767
↖ GO-GD7
44
+11°
1
Açyk
748
↖ GO-GD6
53
+9°
1
Açyk
752
↙ D-GD2
48
+3°
1
Açyk
764
↖ GO-GD5
80
+12°
1
Açyk
763
↙ D-GD4
41
+16°
1
Açyk
738
← GD2
22
+12°
1
Açyk
768
← GD3
50
+6°
1
Açyk
767
← GD4
59
+3°
1
Açyk
771
← GD6
61
+8°
3
Az bulutly
768
↖ GO-GD4
59
+5°
1
Açyk
762
↙ D-GD4
62
+11°
1
Açyk
748
↙ D-GD2
46
+9°
1
Açyk
769
↖ GO-GD2
48
+7°
1
Açyk
750
↖ GO-GD1
49
+10°
1
Açyk
749
↘ D-GB2
38
+9°
1
Açyk
754
← GD1
63
+7°
1
Açyk
754
↓ D1
66

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top