Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+32°
1
Açyk
742
↙ D-GD4
24
+30°
3
Az bulutly
753
→ GB5
36
+35°
3
Az bulutly
761
↖ GO-GD7
31
+33°
1
Açyk
739
↓ D7
27
+32°
1
Açyk
742
↙ D-GD8
21
+32°
1
Açyk
754
↙ D-GD7
26
+32°
1
Açyk
758
→ GB4
49
+32°
1
Açyk
734
← GD3
33
+24°
1
Açyk
764
↘ D-GB5
53
+25°
1
Açyk
760
→ GB2
59
+33°
1
Açyk
763
← GD10
44
+22°
3
Az bulutly
762
↘ D-GB2
74
+33°
1
Açyk
754
← GD6
22
+33°
1
Açyk
739
↘ D-GB2
26
+32°
1
Açyk
759
↓ D4
26
+32°
1
Açyk
741
↘ D-GB6
25
+34°
1
Açyk
739
↙ D-GD2
28
+33°
1
Açyk
744
↙ D-GD5
21
+33°
1
Açyk
744
↙ D-GD4
24

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top