Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+30°
1
Açyk
736
↗ GO-GB2
28
+28°
1
Açyk
747
Ýok
34
+33°
1
Açyk
754
Ýok
16
+25°
1
Açyk
734
↘ D-GB2
34
+27°
5
Az-kem bulutly
735
↙ D-GD4
35
+24°
1
Açyk
747
↙ D-GD3
53
+25°
1
Açyk
750
↖ GO-GD2
73
+22°
1
Açyk
728
↖ GO-GD1
31
+28°
1
Açyk
756
↗ GO-GB1
82
+29°
1
Açyk
754
← GD2
39
+26°
1
Açyk
757
↙ D-GD2
52
+27°
1
Açyk
756
↘ D-GB2
48
+31°
1
Açyk
747
↙ D-GD2
33
+26°
1
Açyk
733
Ýok
45
+24°
1
Açyk
753
Ýok
89
+25°
3
Az bulutly
736
↘ D-GB4
44
+24°
3
Az bulutly
733
↘ D-GB1
77
+28°
3
Az bulutly
736
↓ D3
30
+28°
1
Açyk
738
↓ D1
40

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top